Home Media Wie zijn wij G-Karate Agenda Trainingen Nieuws Contact Documenten Video Organogram sponsors

Gebruiksvoorwaarden               Privacy beleid


Fysieke effecten en welbevinden van G-karate bij kinderen met autisme en

Personen met een verstandelijke beperking


Sara Daelman, Florence Cuvelier, Katrin Van den Langenbergh en Carmen De Waen

Mentor: Patricia Colman

Inleiding

Sporten, iedereen wil het wel doen, ook personen met

een beperking. Deze personen hebben vaak

aanpassing nodig om te kunnen participeren. Uit dit

opzicht is G-sport ontstaan, G-karate is een onderdeel

hiervan.

Diverse doelgroepen kunnen deelnemen aan G-sport.

Binnen ons project hebben we ons gericht naar

kinderen met autisme en personen met een

verstandelijke beperking.Doelstelling/onderzoeksvraag

In welke mate heeft G-karate een effect op de fysieke

mogelijkheden en de kwaliteit van leven?Methode

We hebben tijdens onze stageperiode elke

donderdag met Eric Bortels van het IKF de G-

karatetrainingen bijgewoond. Tijdens deze trainingen hebben we volgende assessments afgenomen:

-POS-schaal: meten van kwaliteit van leven

2x afgenomen met een tussentijd van 5 maanden.

-Inspiratoire spirometer: meten van het

ademvolume

3x afgenomen met een eerste tussentijd van 4 maanden en een tweede van 2 maaden

-Expiratoire spirometer: meter van geforceerde uitademvolume

3x afgenomen met een eerste tussentijd van 4 maanden en een tweede van 2 maanden

-Dynamometer: meten van de spierkracht in de arm

3x afgenomen met een eerste tussentijd van 3 maanden en een tweede van 2 maanden. Wij hebben ons enkel geconcentreerd op de armspieren.


Academiejaar 2013-2014

Bron: http://www.makoto-dokokaj.nl/html/morele_code_van_het_judo.html

Resultaten

Volgende grafiek geeft één van de resultaten weer op vlak van welbevinden.Volgende grafiek vertoont één van de resultaten op fysiek vlak.
Conclusie

Wij kunnen besluiten dat G-karate een holistische werking heeft op de deelnemers. Zowel de fysieke capaciteiten als het welbevinden ondergaan een positieve verandering.

Op fysiek vlak zien we dat de

armspieren en longfuncties

aangesproken worden. Dus de longcapaciteit en kracht van de sporters

Verbetert. Bij kwaliteit van leven, kennen alle domeinen een positieve evolutie.