Home Media Wie zijn wij G-Karate Agenda Trainingen Nieuws Contact Documenten Video Organogram sponsors

Gebruiksvoorwaarden               Privacy beleid


Need any help? Contact Us

Biografie van  Sensei Eric Bortels

*Op 15 jarige leeftijd, in 1981, zette Sensei Eric Bortels de stap naar karate.

In de club van Sensei Dirk Heene en Sensei Dimitra Limneos kwam hij snel tot de conclusie dat dit hetgeen was waarnaar hij op zoek was. Zijn enthousiasme was bijzonder groot voor de lessen en trainingen van Sensei Dirk Heene die een hele weg had afgelegd in het aanbrengen van karate op een evolutionaire methode.

 

*In 1996 koppelde hij zich los van deze club om verdere groeimogelijkheden te exploreren in een eigen club in Zonhoven, verder bouwend op de kennis, vaardigheden en filosofie van Sensei Dirk Heene. Dit liep in eerste instantie niet van een leien dakje.

Zijn doel was een karate academie uit de grond stampen dat ruimere inzichten verschaft en verder gaat dan enkel het aanbieden van lessen in karate.

Na vallen en opstaan vormt zich uiteindelijk een groep die deze visie deelt en waar Sensei Eric mee kon samenwerken om de doelstellingen na te streven.

Dit is uiteraard een vervolmakingproces dat steeds verdere in evolutie is.

 

*Op inhoudelijk vlak volgde Sensei Dirk Heene de richting van Sensei Kase.

Hier kon ook Sensei Eric zich volledig in terug vinden.

Sensei Kase was een man die het karate op een ander, hoger niveau bracht en durfde praten over omgaan en aantrekken van energie. Iets wat 20 jaar geleden, maar ook vandaag nog op vele plaatsen in de karatewereld niet over wordt gepraat, alsof dit altijd een taboe was geweest.

En in feite lag dit element ook bij Bodhidharma aan de basis wanneer hij omstreeks 500 n.Chr. vanuit India de krijgskunsten naar monniken in China bracht. Het maakte essentieel deel uit van één van de wegen om je weg te verruimen naar spiritueel inzicht.

De meeste hedendaagse trainers zijn dit ondertussen vergeten.

Sensei Eric heeft de weg van Sensei Kase gevolgd tot aan zijn dood in 2004.

Zijn zwarte gordel 1ste dan behaalde hij bij Sensei Miyazaki.

Zijn vierde dan behaalde hij in 1999 nog onder het waakzaam oog van Sensei Kase.


*Sinds september 2011 heeft de vzw GO NO SEN zich aangesloten bij de Federatie JKS

(Japanse karate Shoto Renmei). Sensei Eric kan zich goed vinden in deze strekking, daar zij ook met mensen met een beperking werken. Hiervoor had Sensei Asai zelf al een aangepast programma opgesteld.

Mede dankzij Mercedes Gaton uit Spanje, Doi Sensei uit Japan en Paul Giannandrea (JKS Schotland) is Eric hiermede  in aanraking gekomen. Hij werd aangesteld als technisch directeur voor JKS België.

Eric Bortels behaalde in december 2011 zijn 5de dan in Tokyo (Japan)

voor een jury van 4, 8ste dan’s waaronder Kagawa Shihan.

In 2013 wordt Eric in Italië Europees kampioen kumite. Op het WK in Tokio probeert hij deze stunt te herhalen maar mislukt helaas. In augustus 2014 werd Sensei Eric door Japan aangesteld als technisch directeur voor Benelux.

In september 2014 wordt Eric in Denemarken vice-Europees kampioen bij de masters.


*De visie, ervaringen en vaardigheden werpen hun vruchten af zodat momenteel

de “karate academie GO NO SEN” actief is op vier locaties in

Zonhoven, Houthalen en Kuringen.


*Daarnaast is deze groep ook actief in jaarlijkse uitwisselingen met het buitenland :

Engeland, Schotland, Hongarije en natuurlijk ook Japan.

GONOSEN koppelt het karate aan uitwisseling van vriendschap, natuur en cultuur. Niet in het minste voor de kinderen van de club vormt deze methodiek een pedagogische en leerrijke troef.


*G-KARATE


Door inzet en volharding wordt de groep G-karate steeds groter, vele landen tonen interesse.

Hiermee draagt ook G karate bij tot de verdere evolutie van het karate als een inspirerend

en sterk pedagogisch instrument.


Om dit alles te blijven waarmaken blijft Eric steeds hopen op sponsors die in zijn ideologie geloven. Het blijft nog steeds een ongelijke strijd. Donaties kunnen altijd gebeuren op beide rekeningnummers.

Vrijwilligers voor de G karate zijn ook altijd welkom, ook al beoefen  je geen karate.